Felhasználási feltételek

A Felhasználási Feltételek az aktuális nyereményjáték részvételi szabályzatát ("Nyereményjáték Szabályzat"), a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzatot ("Adatkezelési Irányelvek"), az Ötvenentúl.hu közösségi rendszerének használatára, a szellemi alkotásokra és szerzői jogokra vonatkozó irányelveket és egyéb irányelveket foglalja magába.

I. ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

A Kiadó célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a Weboldalt megtekintő vagy azon regisztráló felhasználók ("Felhasználók" vagy "Látogatók") személyes adatainak védelmét. A Weblapon kért információk kezelése és felhasználása során ezért a Kiadó az adatvédelemről szóló 1992. évi LXIII. törvény (adatvédelmi törvény) mindenkor hatályos előírásait betartva jár el. A jelen Adatkezelési irányelvek összefoglalják a Weblapon gyűjtött információk típusait, valamint azt, hogy a Kiadó milyen célra és feltételekkel használja fel ezeket az információkat. Az Adatkezelési irányelvek kizárólag a Weblap tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik (azaz: a Kiadón kívüli ) személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még akkor sem ha ezek a weboldalak a Weblapról közvetlenül hozzáférhetőek.

Adatvédelem

Az adatvédelem a Tartalomszolgáltatási Kódexet, valamint a mindenkori, hatályos jogszabályokat veszi alapul. Az Ötvenentúl.hu weboldalt bárki anélkül látogathatja, hogy bármilyen személyes adatot megadna.

Az Ötvenentúl.hu szerverei által automatikusan naplózott információk

Az Ötvenentúl.hu szerverei automatikusan regisztrálják felhasználói IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja, szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Az adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.

Cookie-k

Az Ötvenentúl.hu egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználói számítógépén. A cookie-k kizárólag a Felhasználók autentikálásának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya.

Regisztráció során az Ötvenentúl.hu részére bocsátott személyes adatok

Az Ötvenentúl.hu egyes szolgáltatásainak igénybevételéhez a felhasználónak regisztrációs kérdőívet kell kitöltenie. Az Ötvenentúl.hu a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja felhasználói adatait kezelni és nyilvántartani, és kizárólag abban az esetben, amelyhez kifejezetten felhatalmazást kapott.

Az Ötvenentúl.hu a regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadására azért kérjük felhasználóinkat, hogy statisztikai adatokat nyerjünk róluk. Segítségükkel szolgáltatásainkat a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthetjük tovább. Egyes információkat összesített és feldolgozott formában egyes partnereink rendelkezésére bocsáthatunk abból a célból, hogy partnereink a Felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék szolgáltatásaikat. Egyes információkat statisztikai formában nyilvánosságra hozhatunk annak érdekében, hogy szolgáltatásaink működéséről tájékoztassuk az érdeklődőket.

A Felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok

A Felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Amennyiben szolgáltatás-kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes ritka esetekben tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak. Felhasználóink számára minden ilyen esetben lehetőséget kínálunk arra, hogy a további kapcsolódó tájékoztató anyagok fogadásáról lemondjanak.

A Felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok

A Felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

Nyilvános kommunikációs lehetőségek

Az Ötvenentúl.hu részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (Fórum, Programajánló, Blog, Tanácsadás) minden Felhasználó saját felelősségére veszi igénybe. Ezek a nyilvános kommunikációs csatornák nyilvánosak, azokat bárki ellenszolgáltatás nélkül használhatja, de nem használhatóak közvetlenül vagy közvetve kereskedelmi tevékenység folytatására (ideértve nem kizárólagosan a felhasználói nevek és egyéb felhasználói adatok direkt marketing vagy más hasonló tevékenység céljából történő használatát).

A különböző hozzászólások szerzői joga adott Felhasználót illeti, ugyanakkor az Ötvenentúl.hu-nak joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag az Ötvenentúl.hu írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni.

Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak (1986. évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény).

i) A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat az Ötvenentúl.hu a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

ii) Az Ötvenentúl.hu mindennemű felelősségét kizárja szolgáltatásai igénybe vételével a felhasználói által, az interneten közzétett információkért.

iii) Az Ötvenentúl.hu megtekintésével a Felhasználó és az Ötvenentúl.hu távközlési eszköz útján létesít kapcsolatot, az információ szolgáltatása interneten történik. Ez az Ötvenentúl.hu részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Az Ötvenentúl.hu az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikailag is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni.
   
iv) Az Ötvenentúl.hu bármikor a Felhasználó rendelkezésére áll, hogy az általa kezelt személyes adataival kapcsolatosan tájékoztatást adjon.

v) A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy jogsérelem bekövetkezte, vagy fennállásának veszélye estén adatvédelmi biztoshoz forduljon. Ebben az esetben a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illeti meg.

vi) Amennyiben kiderül, hogy harmadik személy jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként az Ötvenentúl.hu használata során kárt okozott a Felhasználó számára, az Ötvenentúl.hu az ebből eredő kárt jogosult lesz a Felhasználó felé érvényesíteni az pedig köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben az Ötvenentúl.hu-t megóvni és azokat viselni. Az Ötvenentúl.hu ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Linkek

Az Ötvenentúl.hu szolgáltatásai tartalmazhatnak olyan kapcsolódási pontot (linket), amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Ötvenentúl.hu nem vállal felelősséget. Amennyiben az Ötvenentúl.hu tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja.

Felelősség a tartalomért

Az Ötvenentúl.hu oldalon számos információ található, amelyek lehetnek cikkek, internetes és más jellegű hivatkozások, eszközök, alkalmazások, képek, multimédiás anyagok, reklámok és a felhasználók által az oldalon közzétett tartalmak. Ezen tartalmaknak, beleértve a Weboldal szerkesztőségi és felhasználói felületein megjelenő információnak a felhasználásából eredő bárminemű károkért vagy hátrányokért a Kiadó semmiféle felelőséget nem vállal.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján a fórumok, chat-ek és minden egyéb, a felhasználók által szerkesztett és szolgáltatott tartalom tekintetében az Ötvenentúl.hu a törvény a 2. § lc) pontjában meghatározott tárhelyszolgáltatónak minősül. Az Ötvenentúl.hu a tárhelyszolgáltatóként tárolt és hozzáférhetővé tett tartalomért semmilyen felelősséget nem vállal, ugyanakkor szükség szerint moderálási tevékenységet végez, amely során a jogellenes tartalom eltávolítása érdekében megteszi a szükséges lépéseket.

Fórum moderálási alapelvek

Az Ötvenentúl.hu összes nyilvános kommunikációs csatornája (Hozzászólások, Fórum, Blog, Tanácsadás) moderált. A moderátorok tevékenységüket a szerkesztőség felkérésére végzik. Alapvető feladatuk, hogy lehetőleg biztosítsák a normális kommunikációt. A moderálás ebből adódóan szubjektív: egyetlen kontrollja, hogy a különböző beállítottságú moderátorok látják, figyelik, és alkalmanként felülbírálják egymás tevékenységét.

i) A moderátorok nem tudják a fórumokban megjelenő üzeneteket szerkeszteni vagy részlegesen törölni: vagy bent hagyják a hozzászólást, vagy törlik az egészet.

ii) A moderátorok viszonylag kevesen vannak, így hát a hozzászólások többségét egyikük se látja, így előfordulhat, hogy van olyan hozzászólás, melyet egyik moderátor sem lát. Ezért kérjük felhasználóinkat, hogy ha olyan bejegyzésre bukkannak, amely megítélésük szerint akadályozza a kulturált társalgást, jelezzék ezt az info@otvenentul.hu e-mail címen.

iii) A moderátorok a tartalmi beavatkozásokról az érintett topicban tájékoztatják az olvasótársakat.

Moderátorok által törölhető tartalmak

i) Technikai rombolás: JAVA, nagyméretű képek, kisregények bemásolása, a topicoktémák letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító linkek, képek. Elrontott HTML kódok, automatikusan induló file letöltések, átirányítások és minden más, olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a topic/téma/rovat/csatorna méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát. Szöveg nélküli hozzászólások stb.

ii) Tartalmi rombolás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozó és zavaró, agresszív vagy „off topic” hozzá- és beszólások.

iii) Flood: ha nem szándékos, (pl. véletlen az ismétlés), egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos flood, ha valaki egy beírást háromnál több topic/téma/rovat/csatornában helyez el.

iv) Alpári, illetve agresszív, fenyegető hangnem: közszereplők vagy más fórumozók személyét indokolatlanul súlyosan sértő, bántó, gyalázkodó, provokatív megnyilvánulások esetén, illetve a téma jellegétől függően, megítélés szerint.

v) Azon, a szerkesztéssel, a moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó bejegyzések, amelyek nem a kifejezetten e célt szolgáló „Üzenet az Adminnak” topikban tűnnek fel.

vi) Bárki valós, személyes adatának (pl. név, munkahely, lakhely, beosztás) engedély nélküli közzététele, feltéve, hogy az érintett azokat nem maga hozta nyilvánosságra.

vii) Pornográf és a jó ízlést sértő képek, szövegek, tiltott jelképek, nemzetek nemzeti jelképeinek szidalmazása, gyalázása, kegyeletsértés, gyűlöletkeltés, politikai agitáció, szélsőséges eszmék népszerűsítése, valamint az ilyen témájú web-oldalakra mutató linkek.

viii) Egyértelműen reklámcéllal létrehozott topikok, márkanevek, reklámszlogenek kereskedelmi érdekeket szolgáló módon való megjelenítése hozzászólásokban, topiknevekben.

Letiltások

A moderátoroknak a kulturált társalgást szándékosan és/vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosítványait korlátozniuk kell. A tiltás lehet részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges. Kirívóan durva esetben járhat adott nick összes, addigi hozzászólásának törlésével is.

i) Nickhamisítás esetén, (vagyis abban az esetben, ha valaki valamely, az Ötvenentúl.hu-n már bejegyzett nickre hasonlító, megtévesztésre alkalmas néven jelentkezik be), továbbá ha valaki történelmi személyek, jelenkori közéleti szereplők nevét vagy egyéb, jogokkal védett neveket, elnevezéseket illetéktelenül használ, a beírások törlése mellett a moderátorok az összes jogosultságot megvonják.

ii) Moderátor által törölt hozzászólások visszamásolása is letiltást eredményez.

Topic áthelyezések, topic / téma / rovat összevonások

i) Áthelyezés: a moderátorok azokat a topicokat / témákat / rovatokat, amelyeket véleményük szerint nem a topic / téma / rovat tartalmának megfelelő fórumon nyitottak, áthelyezik oda.

ii) Összevonás: a hasonló tartalommal vagy témára nyitott topicokat / témákat / rovatokat a moderátorok összevonják. Az ebben érintett topic / téma / rovat az elsőként indítottba illesztik be.

Egészségügyi információk

A Weboldalon olyan tartalmakat és eszközöket találhatnak a Látogatók, amelyek segítségükre lehetnek az egészségükkel kapcsolatos tájékozottságuk bővítésében. Ezek a tartalmak és eszközök bármennyire kidolgozottak legyenek is, nem képezhetik szakmai tanácsok és ajánlások alapját. Ezek a tartalmak, kalkulátorok és eszközök legfeljebb iránymutatást nyújtanak, de nem adnak pontos diétás, fogyókúrás és egyéb egészséggel kapcsolatos tanácsokat. Használatukat olyan cselekvőképes nagykorú személyeknek ajánljuk, akik tájékozódni szeretnének bizonyos általános, egészségüket érintő kérdésekben. A felkínált tartalmak, eszközök, illetve kalkulátorok nem jelentenek megoldást komolyabb egészségügyi problémák megoldásában; ilyen esetekben nem helyettesíthetik orvos vagy megfelelő egészségügyi szakember tapasztalatait és tudását, ezért panaszaikkal és az egészségüket érintő komolyabb kérdésekkel, diagnosztikus és terápiás problémáikkal forduljanak a megfelelően képzett szakemberekhez. Az Ötvenentúl.hu oldalon található információk felhasználásából eredő károkért a Kiadó semmiféle felelősséget nem vállal.

Ötvenentúl.hu Tanácsadás

Az Ötvenentúl.hu tanácsadóinak (”Tanácsadó” vagy ”Szakértő”) a Látogatók e-mailen és az erre a célra létrehozott kérdés/válasz felületen keresztül is feltehetik kérdéseiket, amelyekre a választ e-mailen és/vagy az adott Tanácsadó kérdés/válasz felületén kapják meg. A kérdező a kérdés elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kérdése, valamint az arra adott tanácsadói válasz eredeti, vagy szerkesztett formában - minden esetben a kérdező személyes adatainak feltüntetése nélkül - kizárólag a kérdéskor megadott név és tárgy megjelenítésével, az Ötvenentúl.hu oldalon megjelenjen.

A Tanácsadók számára kérdésként felvetett probléma megoldásának teljes körű kidolgozása általában meghaladja az internetes tanácsadás kereteit. A Szakértő a leírt információkból kiindulva arra törekszik, hogy – legjobb tudása és tapasztalatai alapján – tömör, lényegre törő válaszaival és tanácsaival segítse a Felhasználót problémája megoldásában. Az internetes tanácsadás korlátai és természete miatt nincs lehetőség arra, hogy a szakértő a kérdés megválaszolásához az esettel összefüggő okiratokat tanulmányozzon és egyéb anyagokat továbbítson a kérdezőnek. Az internetes tanácsadás nem minősül jogi (ügyvédi), egészségügyi, stb. szolgáltatásnak. Az Ötvenentúl.hu oldalon megjelenő Szakértők a Weboldaltól függetlenül működő egyéni vagy társas vállalkozások. Az általuk végzett tevékenységért – beleértve az Ötvenentúl.hu oldal tanácsadói kérdés/válasz felületein keresztül végzett tanácsadási tevékenységet – az Ötvenentúl.hu és a Kiadó semmilyen felelősséget nem vállal.

II. ÖTVENENTÚL.HU KÖZÖSSÉG

Az Ötvenentúl.hu Közösség az oldalon belül a www.otvenentul.hu/tarsasag alatt elérhető közösségi rendszert (a továbbiakban "Ötvenentúl.hu Közösség") jelenti beleértve annak összes aloldalát, szolgáltatását és funkcióját.

Csatlakozás az Ötvenentúl.hu Közösséghez

A regisztrációkor külön jelölt módon jelezheti csatlakozási szándékát az Ötvenentúl.hu Közösséghez. A csatlakozási szándékot a regisztrációs adatlapon a „Csatlakozom az Ötvenentúl.hu közösséghez” mondat mellett található négyzet (checkbox) bejelölt állapotával jelezheti. Ennek alapértelmezett beállítása a csatlakozási szándékot megerősítő jelölés.

A csatlakozási szándékkal Ön elismeri, hogy megértette és elfogadja az alábbiakat:

(i) Amennyiben regisztrálja magát a Weboldalon, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót;

(ii) A jelszó titokban tartásáért Ön felel;

(iii) Az Ötvenentúl.hu-t haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról;

(iv) Az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott;

(v) Hozzájárul ahhoz, hogy az Ötvenentúl.hu profil adatlapjain bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie); és

(vi) Ezt az információt fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.

Az Ötvenentúl.hu fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználói név:

(i) Védjegyet sért,

(ii) Mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve

(iii) Más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,

(iv) Obszcén vagy trágár kifejezés,

(v) Rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,

(vi) Burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

Jelen szolgáltatást csak természetes magánszemélyek vehetik igénybe. A nem természetes magánszemélyek megjelenítésére létrehozott adatlapokat (pl.: közösségi, üzleti, társadalmi célú regisztráció) az Ötvenentúl.hu törölheti rendszeréből.

Megtévesztő adatok

Amennyiben az Ön neve vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adata félrevezető, az Ötvenentúl.hu fenntartja a jogot, hogy a felhasználó kilétét további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár a személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók használata elkerülése érdekében. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a felhasználói státusa törlésre kerülhet. Amint az Ötvenentúl.hu tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról, az Ötvenentúl.hu jogosult a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

Az Ötvenentúl.hu nem tartozik felelősséggel ezen kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, az Ötvenentúl.hu összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül az Ötvenentúl.hu-rendszerébe integrálja valamint az így az öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában az Ötvenentúl.hu semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt az Ötvenentúl.hu-n. Az Ötvenentúl.hu keretrendszerén belül az egyes funkciók és szolgáltatások különböző adatkezelés szabályokat alkalmazhatnak, mely adott szolgáltatás illetve funkció igénybevételekor a felhasználót tájékoztatja/hozzájárulását kéri.

Az Ötvenentúl.hu fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.

Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. Az Ötvenentúl.hu fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókatilletve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak.

Felhasználói tartalom

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit az Ötvenentúl.hu Közösség rendszerén belül elhelyez vagy az Ötvenentúl.hu Közösség felületén megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket – és bármely tartalom következményeit is. Az Ötvenentúl.hu nem ellenőrzi a felhasználók által rendelkezésre bocsátott tartalmakat. Az Ötvenentúl.hu mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az Ötvenentúl.hu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az Ötvenentúl.hu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben az Ötvenentúl.hu minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

(i) Az Ötvenentúl.hu Közösség bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;

(ii) Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel az Ötvenentúl.hu Közösség vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető;

(iii) Az Ötvenentúl.hu számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);

(iv) Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);

(v) Az Ötvenentúl.hu oldalai, felhaználói tartalmak bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;

(vi) Megszerzett anyagok publikálása;

(vi) Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;

(vii) Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;

(viii) Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat az Ötvenentúl.hu hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá;

(ix) Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;

(x) Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;

(xi) Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;

(xii) Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.

A felhasználó kérésére történő adatmódosítás

Ötvenentúl.hu kérheti az e-mail cím átírásához vagy profil törléséhez esetlegesen szükséges személyes azonosításra alkalmas e-mail címet kérni, dokumentumot kérni.

Elhunyt személyek regisztrációi

Elhunyt személyek adatlapjának töröltetése ügyében egy közeli hozzátartozó vagy hivatalos képviselet járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot az adattorles@otvenentul.hu címen.

Szavatosság kizárása

Az Ötvenentúl.hu és annak Kiadója, tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget az Ötvenentúl.hu Közösségben elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Az Ötvenentúl.hu kizár bármely és minden felelősséget az egyes tagok és fejlesztők által tanúsított magatartásért különösen az egyes alkalmazásokon keresztül vagy által tanúsított magatartásokért.

Ön beleegyezik abba, hogy az Ötvenentúl.hu Közösséget és az Ötvenentúl.hu Közösség keretrendszerén belül megjelenített alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az Ötvenentúl.hu  nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően. A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Kártalanítás, kártérítés

Ön beleegyezik abba, hogy az Ötvenentúl.hu-t kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az Ön Ötvenentúl.hu Közösség-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben az Ötvenentúl.hu írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.

Nemzetközi használat

Az internet globális természetéből fakadóan Ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.

III. SZELLEMI ALKOTÁSOK

A Weblapon található valamennyi dokumentum, szöveg, kép, megjelölés stb. (a Weboldal tartalma) a Kiadó vagy harmadik személyek szellemi alkotása és így csak jogszabályi korlátok között használható fel.

Szerzői jogok

Az Ötvenentúl.hu bármely szerkesztett részét a felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja. A felhasználó ebben az esetben sem válik jogosulttá az Ötvenentúl.hu így többszörözött részének adatbázisban történő tárolására, átvételére, fénymásolására, letölthetővé tételére, továbbhasználatára, terjesztésére, a tartalom keresekedelmi forgalomba történő hozatalára. Ezektől eltérni csak a Silver Kiadó Kft-vel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a Silver Kiadó Kft-vel szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén a Silver Kiadó Kft. a jogsértéssel való felhagyást és a kár megtérítését követeli.

Az Ötvenentúl.hu weboldalra mutató hiperhivatkozás elhelyezése

i) Az Ötvenentúl.hu-ra mutató linket elhelyező weboldalnak tartalmaznia kell az Ötvenentúl.hu logóját, mely logó arányai és megjelenése nem módosítható. (logó bekérése: info@otvenentul.hu)

ii) A link csak az Ötvenentúl.hu tartalmára mutathat. Másolás, sokszorosítás nem engedélyezett.

iii) Az a weboldal, ahol az Ötvenentúl.hu-ról származó link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a Silver Kiadó Kft. javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását.

iv) A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Silver Kiadó Kft. és a fenntartó között fennálló jogviszonyról és a Silver Kiadó Kft-ről.

v) Olyan oldal, amely jogszabályt, harmadik személy jogait és/vagy közízlést sért, nem vehet át tartalmat az Ötvenentúl.hu-ról.

Fenti szabályoktól csak az Silver Kiadó Kft-vel kötött írásbeli megállapodás alapján adódhat lehetőség. Amennyiben fenit szabályok sérülnek, a Silver Kiadó Kft. jogosulttá válik a link eltávolíttatására, felmerült kárának megtérítésének követelésére.

Hirdetések

Az Ötvenentúl.hu-n megjelenő hirdetések tartalmáért a Silver Kiadó Kft. nem vállal felelősséget. A fizetett, politikai hirdetések nem tükrözik sem a szerkesztőség, sem a kiadó véleményét.

Tartalom

Az Ötvenentúl.hu teljes tartalma tájékoztató jellegű. Az információk pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen, vagy közvetett károkért a Silver Kiadó Kft. nem vállal felelősséget, éppen úgy, ahogy a szakértői szolgáltatás keretében közzétett válaszokért és azok bármilyen következményeiért sem, azokért kizárólag a szakértő személyek felelnek. Az Ötvenentúl.hu-n nyújtott tanácsok felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségére és kockázatára történik.

Védjegyekhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

Az Ötvenentúl.hu logó a Magyar Szabadalmi Hivatal nyilvántartásában a Silver Kiadó Kft. javára lajstromozott szó- és ábrás védjegy, az Ötvenentúl.hu domain a Silver Kiadó Kft kizárólagos használatában levő domain név. Az Ötvenentúl.hu logó vagy a hozzá a megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések harmadik személyek által történő bármilyen használata a Silver Kiadó Kft. jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében a Silver Kiadó Kft. minden szükséges jogi lépést megtesz.

A Felhasználási Feltételek elfogadása

A Weblap használatával Ön elfogadja az Ötvenentúl.hu Felhasználási Feltételeinek rendelkezéseit. Amennyiben bármilyen kérdése vagy problémája merülne fel személyes adatai gyűjtésével, felhasználásával kapcsolatban, kérjük, keressen fel bennünket az info@otvenentul.hu email  címen.

A Felhasználási Feltételek megváltoztatása

A Felhasználási Feltételek egyoldalú módosításának jogát fenntartjuk. Amennyiben az Ön személyes adatinak kezelésében vagy az Ön felhasználást érintő bármilyen kérdés tekintetében bármilyen lényeges változás következik be, az erre vonatkozó információt weblapon elérhetővé tesszük és erre vonatkozóan külön figyelmeztetést helyezünk el oldalainkon. A Weboldal módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz a Weboldalra való bejelentkezéssel – elfogadja a módosított Felhasználási Feltételeket.

Menu