Pénzügyek

Komoly vevők előnyben
A legtöbbünk életében csak néhány alkalommal fordul elő, hogy olyan adásvételi szerződést kell kötnünk, amikor előleget, vagy foglalót szokás adni. Mégis fontos tisztáznunk, melyik mit jelent!

A foglaló és az előleg közötti különbséggel ma már sokan tisztában vannak. A biztonság kedvéért azonban érdemes néhány részletkérdésben elmélyedni, különben a felületes tájékozódás számos kellemetlenséget szülhet. És akár lehetetlenné válhat, hogy az üzlet fennakadás nélkül, kölcsönös megelégedéssel jöjjön létre.

Teljesítésre ösztönöz

Foglalót a szerződés megkötésekor szokás adni, a komoly szándék biztosítékaként, főleg ingatlan-adásvételkor. A foglaló a szerződéshez kapcsolódó, azt megerősítő kötelezettségvállalás; szerződés nélkül foglalót kikötni nem lehet, és szükséges, hogy az átadott pénz egyértelműen foglalóként szerepeljen a szerződésben. Ha a szerződésből nem derül ki, hogy az átadott összeg foglaló volt, akkor előlegnek minősül.

A korábbi Ptk. szigorúan kikötötte, hogy a foglalót csakis a szerződés megkötésekor lehet átadni: foglaló nem lehetett sem a szerződéskötést követően, sem az azt megelőzően átadott összeg. Jelenleg már megengedőbb a törvény, nincs gyakorlati akadálya, hogy a felek a szerződéskötést megelőzően átadott pénzösszeget utólag foglalónak minősítsék a szerződésükben. Foglalónak számít, amennyiben ez a szerződésből egyértelművé válik.

A régi Polgári törvénykönyv szerint foglaló lehetett pénzösszeg vagy egyéb dolog. Az új Ptk. szerint a foglaló kizárólag pénz lehet, más átadott dolog nem.

Az előleg és a foglaló között lényeges különbség, hogy az előleg mindenképpen visszajár, ha a szerződés nem teljesül, függetlenül attól, hogy meghiúsulásáért ki a felelős. A legtöbben tudják, hogy ezzel szemben a foglalóval korántsem ugyanez a helyzet: a szerződés meghiúsulása esetén az ezért felelős fél az általa adott foglalót elveszíti, vagy a kapott foglalót kétszeresen köteles visszafizetni. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem, vagy éppen mindkettő felelős, akkor a foglaló visszajár. Ha pedig a felek a szerződést teljesítik, a foglaló összegét a vételárba kell beszámítani.

A foglaló összegét úgy kell megállapítani, hogy ösztönözze a feleket a szerződés teljesítésére, vagyis a foglaló elvesztése, illetve visszatérítése érzékenyen érintse azt, akinek a hibájából nem teljesült a szerződés. Tudni kell azonban, hogy peres eljárásban a bíróság mérsékelheti a túlzott mértékű foglalót. A bírói gyakorlat egységes abban, hogy kellő mérlegelés után általában a vételár 10 százaléka körüli összeget tekint elfogadhatónak.

Meggondolhatja magát

Az előleg is gyakran jelenik meg ingatlan-adásvételekor, de alapvetően különbözik a foglalótól, még ha gyakran összekeverik is a kettőt. Az előlegként átadott összegnek biztosítéki, szankciós jellege nincs, ez egyfajta részletfizetésként fogható föl, azaz a vevő nem egy összegben rendezi a vételárat. Előleg fizetésekor a vevő bármely oknál fogva egyik napról a másikra meggondolhatja magát, visszakérheti az előleget, és továbbállhat. Az eladó pedig, ha kedvezőbb ajánlattal keresik meg, minden további nélkül eladhatja másnak az ingatlanját, az előleget pedig egyszerűen visszafizetheti.

szerző: Futaki Balázs
Pénzügyek 2019. DECEMBER Lehet, hogy sokba kerül a bankszámlád. Válts!
Évente akár több ezer forintot megspórolhatsz, ha tudod, melyik bank kínálja a szokásaidnak legmegfelelőbb lakossági folyószámlát.
Pénzügyek 2019. SZEPTEMBER Így csalják ki a pénzed. Megtörtént esetek!
Veled is megtörténhet! Történetek hihetetlen átverésekről, és tanácsok, hogyan előzheted meg őket.
Pénzügyek 2019. JÚNIUS Módszertan, hogy ne folyjék ki a pénz a zsebedből
Akinek adósságai vannak, és tartalékokkal sem rendelkezik, csak akkor tud előrelépni, ha megtanulja, hogyan kell a pénzt kezelni.
éppen olvassák
01
Pénzügyek 2020. FEBRUÁR Piszkálnak a munkahelyeden? Sosem jó, amit csinálsz?
Kibeszélnek a munkahelyeden? Megszégyenítnek? Valószínűleg a munkahelyi pszichoterror áldozata vagy.
02
Pénzügyek 2020. JANUÁR Nyelvtanulás? Sosem késő
Bizonyos életkoron túl már nem lehet idegen nyelvet elsajátítani? Bizonyítsd be magadnak és környezetednek, hogy ez tévhit!
03
Pénzügyek 2020. JANUÁR Digitálisan is tudni kell elválni
Egy szakításkor életünk digitálisan összefonódó szálainak gondos szétválasztására is ügyelnünk kell, különben nem várt kellemetlenségekkel szembesülhetünk.
Menu